vissza


Kiadványok

Hantz-Lám Irén
Torockó és Torockószentgyörgy. Rendhagyó útikalauz
Kolozsvár, 2009

A vidékre látogató kihagyhatatlan segédeszköze ez a 192 oldalas kiváló képes összefoglaló. Tulajdonképpen napjainkban rendelkezésre álló összes történelmi, néprajzi, földrajzi tudnivalóját tartalmazza sűrítve, mindenki számára érthető módon.
Rendhagyó, mert a turistaútvonalak és érdekességek leírása mellett szól azokról az irodalmi, művészeti alkotásokról is, melyeket ennek a tájnak különleges hangulata ihletett.

A könyv megrendelhető a kiadónál interneten is.


A könyvről megjelent rövid méltatás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Borbély István
A RÉGI TOROCKÓ 1927

Hantz-Lám Irén könyve mellett a legteljesebb kiadvány, patinás nyelvezettel, azonban korabeli információkkal.
"Unitárius hitre térésükkel jellemük a maga teljes egészében kialakult. A torockói ember ezentúl a maga teljes egész valóságában élte történetét. Az a történet, az a sors, amely ezentúl rájuk várt, - a nagy per. Ha van történet, amely megható s tanulságával lelket nemesítő, hát a torockói nagy pernek története az."
Letöltés (pdf dokumentum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furu Árpád
Torockó népi építészete, az Erdélyi Műemlékek sorozatban II, javíott kiadás
Kriterion kiadó, Kolozsvár, 2005

A Transilyvania Trust Alapítvány és a Kriterion Könyvkiadó közös kiadásában megjelenő ERDÉLYI MŰEMLÉKEK sorozat az épített örökség, tájainkon még fellelhető legértékesebb emlékeit kívánja megismertetni a szélesebb körű olvasóközönséggel. A lassan negyvenedik számához közeledő füzetsorozat egyben történelmi-földrajzi turistakalauzként is szolgál az országjáróknak, hazai és külföldi turistáknak, ráébreszti a fiatalokat értékeinkre, arra, hogy mindnyájunk kötelessége ezeket megőrizni, védeni, és akár áldozatok árán is felújítani, rekonstruálni. 20 oldal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furu Árpád
Műemlékvédelem Torockón
Utilitas Kiadó, Kolozsvár, 2006 (Magyar, román és angol nyelven)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kútvölgyi Mihály
Regélő Torockó
Timp Kiadó, Budapest, 2004

A Székely-kő oltalmában megbúvó Torockó az elmúlt évtizedben Európa Nostra díjat kapott világhírű műemlékegyütteséért, a 19. század klasszicista polgári ízlését tükröző épületsoráért. Mára mindez idegenforgalmi látványosságként vonzza turisták százait, főként farsang idején. Reméljük, kedvcsinálónak szánt albumunk is segít fenntartani a hagyományőrzésnek ezt a formáját. 132 oldal.

 

 

 

 

 

 

Zsakó Gyula
Egy XIII. századi torockói napló
Kolozsvár 1944

Letöltés (pdf dokumentum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ignácz Rózsa
Torockói gyász
Fapadoskönyv Kiadó, 2011

Az erdélyi városkában a fehér falú házak ablaka köré meszelt vörös karika az Aranyos menti székelyek 300 évvel ezelőtti perére emlékeztet. Székely Borbála bányász-parasztleánynak, két vőlegényének és Kriza Katalin papleánynak legendájáról szól a 380 oldalas regény.

Az írónő így ír a könyvéről: „Kisgyermekkoromban magam is láttam a havasok közé ékelt erdélyi városokban a fehér falú házak ablak köré meszelt különös jelet, a vörös karikát, amit a néphagyomány torockói gyásznak nevezett. Bányás-atyafiság előszavából hallottam először emlegetni azt a munkás-néphagyományt, mely egy kicsiny népközösség régi, történelmi jogának emlékét őrizte. Írott emlékekben mintegy tíz évvel ezelőtt találkoztam először az Aranyos menti székelyek forradalmi perének leírásával, okmányaival. Azóta egyre sarkallt a gondolat, hogy méltó emléket kell állítanom történelmünk irodalmilag mindmáig nem méltatott hőseinek: Székely Borbála bányász-parasztleánynak, két vőlegényének, Kriza Katalin tizenhét éves papleánynak, aki a maga életét is feláldozva templomot gyújtott fel vészjelző tűzként, csak hogy egy eltiport emberi közösség igazságát világgá kiálthassa.”

 

 

 

 

 

 

 

Térkép: Torockó-hegység déli része, 1 : 50000
Szarvas András Térk.Ügyn., 2011

Magyar, román és angol nyelvű turista információval és Gyulafehérvár várostérképpel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Térkép: Torockó-hegység északi része és a Tordai-hasadék, 1 : 45000
Szarvas András Térk.Ügyn., 2009

Az elsősorban gyalogos turizmus céljaira alkalmas térkép jelmagyarázata kétnyelvű (magyar, német), míg a hátoldali részletes ismertető szöveg és az útvonalak leírása magyar nyelvű.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kós Károly-Szentimrei Judit-Dr. Nagy Jenő-F. Halay Hajnal-Furu Árpád
Torockói népművészet
Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár 2002-2010, 423 oldal.

A három "nagy kolozsvári klasszikus" néprajzkutató könyvét a kiadó kiegészítette Furu Árpád és F. halay hajnal tanulmányaival. A kötet Torockó és környéke magyar hagyományait ismerteti a régió iránt érdeklődő olvasókkal. Kós Károly tanulmánya a bányaváros vasművességének bemutatásával a régió fontos társadalomtörténeti jellemzőire ad választ, hiszen a bányászközösség foglalkozása, a termelés elsőrendű meghatározója az életmódnak, a társadalmi viszonyoknak és életnek s ezeken keresztül az egész sajátos helyi kultúrának. Szentimrei Judit Torockó szőtteseit, varrottasait és jellegzetes hímzésmintáit mutatja be tanulmányában, gazdag képanyaggal illusztrálva a közösség jellegzetes népművészeti motívumvilágát. Szentimrei Judit azonban nem csupán a különféle minták bemutatására vállalkozik, hanem a régiót behatóan ismerő kutatóként a különböző mintatípusok használatáról, a torockóiak mindennapi életében betöltött szerepéről, a különféle minták viselésének és használatának jelentéseiről és jelentőségéről is tájékoztatja olvasóit. Furu Árpád a torockói nép építészet bemutatására vállalkozik, a tanulmány súlypontos része a 19. század második felében keletkezett torockói polgári jellegű lakóházak felmérését és leírását végzi el. Furu Árpád kutatásainak célja elsősorban a település építészete és lakáskultúrája megőrzéséhez, fenntartásához és helyreállításához szükséges ismeretek és adatok megszerzése. A Torockó magyar népi kultúráját feltáró és összegző kötet mind a régió iránt érdeklődő nagyközönség, mind a terület kutatói számára haszonnal forgatható.

 

 

 

Műemlékes füzetek - Torockószentgyörgy
Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2006, 16 oldal

A Transilyvania Trust Alapítvány és a Kriterion Könyvkiadó közös kiadásában megjelenő Erdélyi Műemlékek sorozat az épített örökség, tájainkon még fellelhető legértékesebb emlékeit kívánja megismertetni a szélesebb körű olvasóközönséggel. A lassan negyvenedik számához közeledő füzetsorozat egyben történelmi-földrajzi turistakalauzként is szolgál az országjáróknak, hazai és külföldi turistáknak, ráébreszti a fiatalokat értékeinkre, arra, hogy mindnyájunk kötelessége ezeket megőrizni, védeni, és akár áldozatok árán is felújítani, rekonstruálni.