vissza


A Szilas-patak vízesése

A református templomtól indulunk a Havas-patak mentén. A faluból kiérve balra fordulunk, a vár irányába, a kék háromszög jelezte úton. A 8-9 m magas zuhatag a közelmúltban jött létre. Nagy mennyiségű esővíz eróziós munkája a sziklafal alól kimosta a törmeléket és helyet adott egy vízesés kialakulásának.

Az út egyharmada megegyezik a vár felé vezető úttal, a kék háromszög, illetőleg a kék csík jelzését követjük.

A vár alatt elhaladva délnyugati irányba fordulunk, kis emelkedő után átjutunk a Szilas-patak völgyébe. A patak sok helyen olyan keskeny, hogy szinte átléphető. Szekérút mentén haladunk tovább, itt már a kék csík az irányjelző. Előbb egy kis, majd egy nagyobb tisztást érintünk. A haladást a völgyben felhalmozott kőtörmelék gátolja, az út ezért kitér a meder mellől és meredeken emelkedni kezd. Elérkezünk egy mészkősziklához, ahol már hallani a vízesés robaját.

Tovább haladva a patak mentén megcsodálhatjuk a Szilas szorosát. A meredek völgyoldalt sűrű növényzet borítja. 1000 m magasságban elérjük a patak forrását, amely tulajdonképpen egy bővizű karsztforrás, itatónak kiképezve. Ugyanezen az úton visszatérve ne a vár felé menjünk a faluba, hanem a patak jobb partján húzódó valamelyik teraszolt földsávot válasszuk és ezen a falu bejáratánál húzódó temető felé jutunk, gyönyörködve a Székelykő, a falu és a Podmankő panorámájában.